VšĮ Varėnos ligoninėje pradėti geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabineto įrengimo darbai

                     Nuo 2014 m. Varėnos rajono savivaldybėje nuolat didėja demografinis senatvės koeficientas. Didėjantis vyresnio amžiaus asmenų skaičius turi įtakos jų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio didėjimui. Viena iš Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos nuostatų yra, kad vyresnio amžiaus žmonėms, kaip ir visiems visuomenės nariams, turi būti garantuota teisė į sveiką gyvenimą, sveikatos priežiūros paslaugas.

Todėl VšĮ Varėnos ligoninė inicijuoja vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros poreikius atitinkančių paslaugų plėtrą ir įgyvendina projektą „Geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabineto įkūrimas VšĮ Varėnos ligoninėje“.
Šiuo metu ligoninės patalpos neatitinka LR SAM 2017 m. liepos 27 d. Nr. V-912 įsakymo „Dėl geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Patalpoms reikalingas remontas, jos nėra pritaikytos pacientų priėmimui, ištyrimui ir gydymui. Dėl šios priežasties pradėti dalies VšĮ Varėnos ligoninės patalpų remonto darbai, pritaikant jas geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Suremontuotose patalpose planuojama įrengti laukiamąjį pacientams, pacientų priėmimo kabinetą, procedūrų kabinetą, kineziterapijos kabinetą, ergoterapijos kabinetą, patalpą, skirtą raumenų jėgos, eisenos ir pusiausvyros testams atlikti (su ne mažiau kaip 5 m ilgio laisvu taku), pacientų mokymo patalpą, palatas, valgomąjį, pagalbines patalpas, medicinos personalo vietinio iškvietimo sistemą. Bus suremontuotos grindys, sienos, lubos, pakeistos durys, pakeista elektros instaliacija, santechnika, šildymo sistema, sumontuota personalo iškvietimo sistema.
Planuojama įsigyti įrangą, reikalingą geriatrijos paslaugoms teikti, kompiuterinę įrangą ir baldus.Šio projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti vyresnio amžiaus žmonių (60 m. ir vyresnių) sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, mažinti jų sergamumą ir mirtingumą nuo pagrindinių neinfekcinių ligų bei išorinių priežasčių, ir tokiu būdu padės pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, jų gyvenimo kokybę, didinti jų integraciją į visuomenę, darbingumą ir fizinį aktyvumą.
Tiesiogiai projekto naudą pajus VšĮ Varėnos ligoninės pacientai, kurie pagal jų sveikatos būklės indikacijas bus priskirti geriatriniams pacientams. Geraitrijos dienos stacionaro ir ambulatorines paslaugas teiks VšĮ Varėnos ligoninės asmens sveikatos priežiūros specialistai.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Statybos darbai prasidėjo birželio 14 d., geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabinetą planuojama pabaigti 2022 m. gruodį.