Varėnos ligoninė laukia pacientų, kuriems yra reikalinga slauga ar palaikomasis gydymas

Šiuo metu dar yra laisvų vietų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje Varėnos ligoninėje. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslauga pacientams 4 mėnesius per kalendorinius metus teikiama nemokamai. Ši paslauga metų bėgyje gali būti skaidoma į trumpesnius periodus. Daugiau informacijos Jums suteiks Varėnos ligoninės direktoriaus pavaduotoja tel. 867090058 arba Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja V.R. Miliūnienė (tel. 8310 32044).

Jei turite artimųjų, kuriems reikalinga slaugos ir palaikomojo gydymo paslauga – kreipkitės aukščiau nurodytais telefonais.

Varėnos ligoninės administracija

 

Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą. Slaugos paslaugos asmenims yra teikiamos sveikatos priežiūros, socialinės globos, kitose įstaigose (įmonėse) bei namuose, kur jie gyvena (Sveikatos sistemos įstatymo 24 straipsnis).

Šiuolaikiniame besikeičiančiame pasaulyje slaugytojams yra keliami vis nauji reikalavimai, o naujų kompetencijų įgijimas ir nuolatinis jų tobulinimas tampa neatskiriama šiuolaikinio sveikatos priežiūros specialisto kompetencijos dalis, siekiant užtikrinti pacientų poreikius ir jų gyvenimo kokybę.

Todėl sveikatos sektoriuje didžiulę reikšmę turi institucijų, rengiančius sveikatos priežiūros specialistus ir įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, glaudus bendradarbiavimas siekiant bendro sveikatos politikos strategijos tikslo – „Gyventojų sveikatos išsaugojimas, grąžinimas ir stiprinimas. Kokybiška, saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra bei ligų prevencija.“

Slaugytojai yra viena didžiausių sveikatos priežiūros specialistų grupių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, visoje planetoje bet kurią minutę į pagalbą žmogui yra pasirengę atvykti apie 6 mln. slaugos specialistų.  100 000 mūsų šalies gyventojų tenka 743 slaugytojai, Latvijoje – 547, Estijoje – 655. Europos Sąjungoje slaugos srityje dirbančiųjų sveikatos priežiūros specialistų vidurkis šiuo metu  727 slaugytojai 100 000 gyventojų. Gydytojo ir slaugytojo skaičiaus santykis Lietuvoje yra 1:1,9.

Lietuvoje iš šiuo metu slaugos paslaugas teikiančių 24 tūkst. slaugos specialistų sveikatos sistemoje dirba apie 22 tūkst. Socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, krašto apsaugos bei vidaus reikalų sistemose slaugos paslaugas teikia apie 3 tūkst. slaugos specialistų. Slaugos specialistai, sėkmingai įsilieję į Europos Sąjungos erdves, aktyviai siekia profesinių aukštumų, plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą. Tai atveria naujas galimybes tobulinti slaugos paslaugų kokybę, gerinti jų prieinamumą.

Lietuvoje sveikatos apsaugos sistemos pertvarka iškėlė specialistams naujus profesinius uždavinius, praplėtė jų funkcijas ir vaidmenį.