Varėnos ligoninė laukia pacientų, kuriems yra reikalinga slauga ar palaikomasis gydymas

Varėnos ligoninė laukia pacientų, kuriems yra reikalinga slauga ar palaikomasis gydymas

Šiuo metu dar yra laisvų vietų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje Varėnos ligoninėje. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslauga pacientams 4 mėnesius
per kalendorinius metus teikiama nemokamai. Ši paslauga metų bėgyje gali būti skaidoma į trumpesnius periodus. Informacija telefonu 8-670-90058.
Jei turite artimųjų, kuriems reikalinga slaugos ir palaikomojo gydymo paslauga – kreipkitės aukščiau nurodytu telefonu.

Varėnos ligoninės administracija