Skubiosios pagalbos skyrius

Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje 24/7 režimu (visą parą, 7 dienas per savaitę) teikiama skubi ir neatidėliotina pagalba.

Pacientams, į Priėmimo- skubios pagalbos skyrių atvykusiems patiems ar atvežtiems GMP, ligoninė pagal kompetenciją suteikia ir organizuoja būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą. Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Būtinoji medicinos pagalba – pagalba, kuri būtina, kai asmens gyvybei gresia pavojus arba kyla reali grėsmė nepradėjus teikti pagalbos per trumpą laiką. Dėl gyvybei pavojaus nekeliančių negalavimų gyventojas pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, o jo ne darbo metu – į tą gydymo įstaigą, su kuria jo šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį dėl būtinosios pagalbos teikimo paslaugų jam/jai nedirbant.

Paslaugų teikimas Priėmimo- skubios pagalbos skyriuje:

  1. Pagalbos poreikis ir skubumo kategorija nustatoma po pirminio būklės įvertinimo pacientui užsiregistravus (esant 1 kategorijai pagalba pradedama teikti nedelsiant, esant 4 kategorijai – gali tekti palaukti ilgiau).
  2. Pacientai apžiūrai kviečiami ne pagal kreipimosi laiką, o pagal būklės sunkumą.
  3. Pacientas į gydytojų apžiūros kabinetus eina vienas arba, esant reikalui,  tik su vienu lydinčiuoju asmeniu ar paciento atstovu.
  4. Pacientą apžiūrėjęs ir gavęs pagal poreikį skirtų tyrimų* atsakymus, gydytojas spręs dėl tolesnio gydymo, hospitalizuojant pacientą į Varėnos ligoninę ar kitą gydymo įstaigą arba tęsiant gydymą ambulatoriškai, prižiūrint paciento šeimos gydytojui (priklausomai nuo sveikatos sutrikimo).

* Kai kurios ligos ar tam tikros klinikinės būklės niekaip neatsispindi tyrimuose, todėl tyrimai visada skiriami tik gydytojo sprendimu, jei jie reikalingi diagnozei nustatyti ar patvirtinti.

  1. Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

– Visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
– Laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
– ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus: galiojančią E kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymą;

  1. Užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems Lietuvoje, būtinosios pagalbos paslaugos yra mokamos.
  2. 7. Jei paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir jis atvyko be siuntimo, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos. Apie tai pacientas informuojamas po pirminio jo būklės įvertinimo.
  3. Ligoninė pavėžėjimo paslaugų neteikia. Net ir atvykus GMP automobiliu, namo juo parvežami tik turintys specialiųjų poreikių, negalintys judėti pacientai. Tačiau tokius pervežimus GMP dispečerinė priskiria neskubiems kvietimams, todėl tikėtina, kad teks laukti išties ilgai. Pacientų grįžimu turėtų pasirūpinti lydintys asmenys arba namiškiai, taip pat galima pasinaudoti taksi, kurį iškviesti padės Priėmimo- skubios pagalbos skyriaus darbuotojai.