Sėkmingai įgyvendintas pacientų priežiūros paslaugų kokybei gerinti skirtas tarptautinis projektas

Sėkmingai įgyvendintas pacientų priežiūros paslaugų kokybei gerinti skirtas tarptautinis projektas

 

Vasario 18 d. įvyko VšĮ Varėnos ligoninės kartu su VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine ir Suvalkų Dr. Liudviko Rydygierio vaivadijos ligonine (Lenkijos Respublika) įgyvendinto projekto „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje” (LT-PL-3R-246) baigiamoji konferencija. Esant ekstremaliai situacijai tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje, konferencija suorganizuota nuotoliniu būdu. Jos metu aptarti projekto metu pasiekti rezultatai. VšĮ Varėnos ligoninės direktorius Algirdas Miklyčius, sveikindamas į konferenciją susirinkusius projekto partnerius, pažymėjo, jog projektas – tarsi bendra sėkminga kelionė, kurioje daug naudingų žinių įgijo visi projekto dalyviai. „Džiaugiuosi, kad projektas buvo naudingas ne tik įsigytos įrangos, žinių ir įgūdžių prasme, bet ir leido mums visiems giliau suprasti šiuolaikinį požiūrį į slaugą“.

Projekto veiklomis daugiausia dėmesio buvo skiriama medicinos įstaigų veiksmingumo ir efektyvumo didinimui tobulinant teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Vyko įvairūs medicinos ir ne medicinos personalo mokymai. Vykdyti mokymai įvairiomis slaugos darbe svarbiomis temomis: komandinis darbas, bendravimas su pacientais ir artimaisiais, efektyvi komunikacija, slaugos tęstinumo užtikrinimas namuose, šiuolaikinės slaugos standartai, pacientų griuvimo profilaktika, hospitalinių infekcijų kontrolė ir profilaktika, pragulų profilaktika ir priežiūra, saugus paciento kūno padėties keitimas ir kt. Mokymuose iš viso dalyvavo 600 darbuotojų iš visų projekto partnerių ligoninių, jie gavo įgytas žinias patvirtinančius pažymėjimus. Dalyviai turėjo puikią galimybę įgyti naujų žinių bei tarpusavyje pasidalinti darbo patirtimi. Įgyvendintas projektas – tai naujas kvalifikacijos kėlimo ciklas visų trijų projekte dalyvaujančių ligoninių darbuotojams. Svarbu suvokti, jog slauga – ne tik būtiniausių paslaugų teikimas, bet ir visa tai, kas apima supratimą apie slaugą – ir komandinis darbas, ir psichologinė pagalba.

Siekiant gerinti pacientų priežiūros paslaugas ligoninėse buvo atnaujinta įranga. Varėnos ligoninė įsigijo 45 funkcines lovas, spinteles prie lovų ir čiužinius. Nauja įranga ženkliai pagerino sąlygas ligoninės pacientams.

VšĮ Varėnos ligoninei tenkanti projekto lėšų dalis – 163 517,50 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 138 989,87 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m. kovo 1 d., trukmė – 24 mėn.