Pranešimas apie reorganizavimą

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T-X-126 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Varėnos ligoninę ir viešąją įstaigą Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centrą“ pranešame, jog yra parengtos ir viešai paskelbtos viešosios įstaigos Varėnos ligoninės ir viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sujungimo būdu reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojamos viešosios įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigs savo veiklą:
• įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė:
• teisinė forma – viešoji įstaiga;
• buveinės adresas – Varėna, M. K. Čiurlionio g. 61;
• juridinio asmens kodas – 190126626;

• įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras:
• teisinė forma – viešoji įstaiga;
• buveinės adresas – Varėna, M. K. Čiurlionio g. 61;
• juridinio asmens kodas – 184639460.
Po reorganizacijos bus įsteigta ir veiklą pradės naują įstaiga:
• įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Varėnos sveikatos centras;
• teisinė forma – viešoji įstaiga;
• buveinės adresas – Varėna, M. K. Čiurlionio g. 61.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai prieinama interneto svetainėse adresu www.varenospspc.lt ir www.varenos-ligonine.lt .

Viešosios įstaigos Varėnos ligoninės ir Viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašas