Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra

„Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais įgyvendina projektą „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) plėtra“ ir šiuo metu vykdo pacientų apklausas dėl ESPBI IS modernizavimo, todėl maloniai prašo pasidalinti apklausos nuoroda esant galimybei pasidalinti nuoroda su pacientais. Pacientų apklausa:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILBQnBdERLEZCnyqqKoKmrsxUODJFUEYyWjIwRjg4MU1BMFlFRTVNS1Q5VS4u