Dėl formos 094/A paskirties pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pakeista statistinės apskaitos formos Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ paskirtis, atsisakant jos teikimo ugdymo institucijoms.

Gydytojai formos Nr. 094/a ugdymo įstaigoms dėl mokinio ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo neišduos.

Pažymima, kad pagal sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius teisės aktus, gydytojai neteiks informacijos mokykloms apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.

Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-568 pakeitė ankstesnį 1999 11 29 įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos”. Pakeitimais, įsigaliojusiais rugsėjo 1 d., pakeistas medicininės pažymos formos Nr. 094/a pavadinimas, išbraukiant žodžius „ugdymo institucija“, o žodžiai „darbo birža“ pakeisti į „Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.

Taigi, medicininės pažymos forma Nr. 094/a nebebus skirta ugdymo įstaigoms ir vadinsis „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos”.

Taip pat sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai bendru 2019m. gegužės 17d. įsakymu Nr. V-578/A1-279 pakeitė Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas ankstesniu kolegialiu 2005 06 30 įsakymu Nr. V-533/A1-189. Rugsėjo 1 d. įsigaliojusiais pakeitimais patikslintas šių taisyklių 109 punktas dėl Medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) išdavimo, išbraukiant žodžius „studentams, moksleiviams”.

Tai reiškia, kad medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kuria pateisinamas vaikų ir moksleivių neatvykimas į ugdymo įstaigą, ugdymo institucijoms nebebus išduodama, o ugdymo įstaigų steigėjai ir ugdymo įstaigos turės priimti sprendimus dėl vaiko ar mokinių ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo nenaudojant formos 094/a, t. y. nustatyti, kokiais atvejais ir tvarka tėvai turės pagrįsti vaiko nebuvimą mokykloje ar darželyje.

094/a pažyma nebebus išduodama ir studentams, kurie dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo ar dėl sergančio vaiko priežiūros negali atvykti į egzaminą arba nori gauti akademines atostogas. Tam jiems bus išduodamos kitos formos.

Pagarbiai,

Danguolė Miškinienė

Direktoriaus pavaduotoja

VšĮ Varėnos ligoninė

Tel. +370 670 90058