Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Asmenų priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas , vykdydamas Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija”, parengė vaizdinę medžiagą, kurios tikslas – didinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemų, priklausomybės ligas turinčių asmenų, jų artimųjų ar kitų suinteresuotų asmenų informuotumą apie reabilitacijos metu teikiamas paslaugas bei pagalbą, esant poreikiui, skatinti juos kreiptis pagalbos į licencijuotas reabilitacijos bendruomenes.