Alytaus, Varėnos ir Suvalkų ligoninėse gerinamos pacientų priežiūros paslaugos

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Suvalkų Dr. Liudviko Rydygierio vaivadijos ligoninė (Lenkijos Respublika) ir VšĮ Varėnos ligoninė nuo š.m. kovo 1 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje” (LT-PL-3R-246). Bendrame projekte daugiausia dėmesio bus skiriama šių medicinos įstaigų veiksmingumui ir efektyvumui didinti tobulinant teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Jo metu vyks įvairūs medicinos ir ne medicinos personalo mokymai, ligoninėse bus atnaujinta įranga. Projektas vyks aštuoniolika mėnesių – iki  2020 m. rugpjūčio 31 d. Bendras jo biudžetas –568 102,50 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro – 482 887,11 Eur.

Tai, kaip bus įgyvendinamas visoms trims ligoninėms naudingas ir reikalingas projektas, jų vadovai bei darbuotojai aptarė dvi dienas trukusioje įžanginėje konferencijoje Varėnos rajone. Joje buvo aptarti svarbiausi projekto tikslai, uždaviniai bei daug bendrauta ir dalintasi patirtimi tarpusavyje.

VšĮ Varėnos ligoninės direktorius Algirdas Miklyčius, sveikindamas į konferenciją susirinkusius projekto partnerius, pažymėjo, jog pusantrų metų truksiantis projektas – tarsi bendra sėkminga kelionė, kurioje daug naudingų žinių įgys visi projekto dalyviai. „Labai tikiuosi, kad projektas bus naudingas ne tik žinių ir įgūdžių prasme, bet ir leis mums visiems giliau suprasti šiuolaikinį požiūrį į slaugą“.

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas pažymėjo: „ Mums, dirbantiems medicinos įstaigose, tikrai svarbiausias yra pacientas, tad mes nuolat turime dirbti ir tobulėti. Taip pat turime įsisąmoninti, kad norėdami užtikrinti kokybiškas paslaugas, turime bendradarbiauti ir nuolat komunikuoti su pacientais ir jų šeimos nariais. Tad projekto metu išklausyti mokymai yra visiems labai reikalingi“.

Projekto tikslus, planus ir rezultatus konferencijos dalyviams pristačiusi projekto koordinatorė Aira Visockaitė pasidžiaugė, kad į šio projekto veiklas numatyta įtraukti net 720 dalyvių, ir jie keturiolikos mokymų metu tikrai turės puikias galimybes pasisemti patirties, kurią pritaikys savo darbe.

Kiekvienas projekto partneris organizuos po keturis dviejų dienų mokymus skirtus ligoninių medicinos personalui, Suvalkuose taip pat vyks papildomi dveji mokymai skirti ligoninių ne medicinos personalui. Mokymuose iš viso dalyvaus 600 darbuotojų iš visų projekto partnerių ligoninių. Mokymų ir kitu veiklų metu projekto dalyviai turės puikią galimybę tarpusavyje pasidalinti darbo patirtimi.

Projekto metu bus nupirkta įvairios medicininės įrangos: 75 funkcinės lovos VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, 67 lovos, spintelės prie lovų ir čiužiniai, 2 dezinfekatoriai Suvalkų Dr. Liudviko Rydygierio vaivadijos ligoninei ir 45 funkcinės lovos, spintelės prie lovų ir čiužiniai Varėnos ligoninei.

Įgyvendinamas projektas – tai naujas kvalifikacijos kėlimo ciklas visų trijų projekte dalyvaujančių ligoninių darbuotojams. Kad slaugos darbuotojai suvoktų savo darbą plačiau, jog slauga – ne tik būtiniausių paslaugų teikimas, bet ir visa tai, kas apima supratimą apie slaugą – ir komandinis darbas, ir psichologinė pagalba.

Projekto dalyviai pažymi, kad šiuo bendru tarptautiniu projektu kiekviena ligoninė tikrai džiaugiasi, nes  turi galimybę mokytis, kelti kvalifikaciją ir teikti dar kokybiškesnes paslaugas.