Projektai

Projektas „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje”

VšĮ Varėnos ligoninė kartu su VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine ir Suvalkų Dr. Liudviko Rydygierio vaivadijos ligonine (Lenkijos Respublika) įgyvendino projektą „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje” (LT-PL-3R-246). Bendrame projekte daugiausia dėmesio skirta šių medicinos įstaigų veiksmingumui ir efektyvumui didinti tobulinant teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto metu vyko įvairūs medicinos ir ne medicinos personalo mokymai, ligoninėse buvo atnaujinta įranga (Varėnos ligoninė įsigijo 45 funkcines lovas, spinteles prie lovų ir čiužinius).

VšĮ Varėnos ligoninei tenkanti projekto lėšų dalis – 163 517,50 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 138 989,87 Eur.

 

 

VšĮ Varėnos ligoninė vykdo projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0002 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Varėnos ligoninėje“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova sus skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų preinamumo gerinimas neįgaliesiems“.

 

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Varėnos ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą neįgaliesiems. Įgyvendinus projektą VšĮ Varėnos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriaus įėjimas bus rekonstruotas ir pritaikytas patogiai naudotis neįgaliesiems, bei privažiuoti automobiliams. Taip pat šio skyriaus sanitariniai mazgai bus rekonstruoti ir pritaikyti neįgaliesiems.  Vienas iš senųjų ligoninės liftų bus pakeistas nauju. Ligoninėje bus įrengtos informacinės nuorodos, pritaikytos neįgaliesiems.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2018-09-30