Projektai

Projektas „Geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabineto įkūrimas VšĮ Varėnos ligoninėje“

   VšĮ Varėnos ligoninė vykdo projektą Nr. Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0019 „Geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabineto įkūrimas VšĮ Varėnos ligoninėje“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, mažinti jų sergamumą ir mirtingumą nuo pagrindinių neinfekcinių ligų bei išorinių priežasčių, ir tokiu būdu pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, jų gyvenimo kokybę, didinti jų integraciją į visuomenę, darbingumą ir fizinį aktyvumą. Vykdant projekto veiklas bus suremontuotos šiuo metu nenaudojamas ligoninės patalpos ir jose įkurtas 5 vietų geriatrijos dienos stacionaras ir geriatrijos konsultacinis kabinetas, įsigytos modernios funkcinės lovos ir spintelės prie pacientų lovų, įsigyta kompiuterinė įranga ir baldai suremontuotoms patalpoms, įsigyta moderni medicininė įranga geriatrijos paslaugoms teikti.  Įgyvendinamu projektu siekiama pagerinti ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus pacientams, tokiu būdu prisidedant prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje.

Projektą numatoma užbaigti  iki 2022-12-31.      

 

Projektas „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje”

VšĮ Varėnos ligoninė kartu su VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine ir Suvalkų Dr. Liudviko Rydygierio vaivadijos ligonine (Lenkijos Respublika) įgyvendino projektą „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje” (LT-PL-3R-246). Bendrame projekte daugiausia dėmesio skirta šių medicinos įstaigų veiksmingumui ir efektyvumui didinti tobulinant teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto metu vyko įvairūs medicinos ir ne medicinos personalo mokymai, ligoninėse buvo atnaujinta įranga (Varėnos ligoninė įsigijo 45 funkcines lovas, spinteles prie lovų ir čiužinius).

VšĮ Varėnos ligoninei tenkanti projekto lėšų dalis – 163 517,50 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 138 989,87 Eur.

 

VšĮ Varėnos ligoninė vykdo projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0002 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Varėnos ligoninėje” finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova sus skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų preinamumo gerinimas neįgaliesiems”.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Varėnos ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą neįgaliesiems. Įgyvendinus projektą VšĮ Varėnos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriaus įėjimas bus rekonstruotas ir pritaikytas patogiai naudotis neįgaliesiems, bei privažiuoti automobiliams. Taip pat šio skyriaus sanitariniai mazgai bus rekonstruoti ir pritaikyti neįgaliesiems.  Vienas iš senųjų ligoninės liftų bus pakeistas nauju. Ligoninėje bus įrengtos informacinės nuorodos, pritaikytos neįgaliesiems.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2018-09-30