Struktūra ir Kontaktai

ADMINISTRACIJA

Direktorius Algirdas Miklyčius (8 310) 51 435
Direktoriaus pavaduotoja Danguolė Miškinienė (8 310) 51 435
Direktoriaus pavaduotojas valdymui ir infrastruktūrai kab. Nr.307 Kęstutis Budėnas (8 310) 52 003
Vyr. slaugos administratorė Alma Kalantaitė (8 310) 31 686

Skyrių vedėjai

Algirdas Kaupys Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyriaus vedėjas (8 310) 52 450
Rostislav Buvalyj Chirurgijos-traumatologijos-ginekologijos skyriaus vedėjas
Rasa Kačiurinienė Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriaus vedėja (8 310) 32 039
Dainora Jočienė Vidaus ligų skyriaus vedėja (8 310) 32 046
Vacė Rasa Miliūnienė Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja (8 310) 32 044
Danguolė Miškinienė Klinikinės laboratorijos vedėja (8 310) 32 035

Apskaitos ir finansų skyrius

Nijolė Didikienė Vyriausioji buhalterė (8 310) 31 173
Ona Dabrovolskienė Vyresnioji buhalterė  

(8 310) 32 032

Virginija Mortūnienė Kasininkė – archyvarė (8 310) 31 174

Bendrasis skyrius

Dalė Skerniškienė Sekretorė (8 310)  51 435
Petras Akstinas Sveikatos statistikas (8 310)  31 325
Ieva Tamulevičienė Personalo specialistė
Henrikas Bukelis Sveikatos statistikos gydytojas (8 310)  52 003
Danguolė Miškinienė Vidaus medicininio audito padalinio vadovė (8 310)  51 435

VšĮ Varėnos ligoninės struktūra