Laboratorija

  • Klinikinė diagnostikos laboratorija yra 2 aukšte
  • Telefonas: (8 310) 32 051
  • Laboratorija dirba visą parą

Apie klinikinės diagnostikos laboratoriją

Laboratorijos vedėja – Danguolė Miškinienė

Klinikinė diagnostikos laboratorija pagal ligoninės veiklos profilį atlieka laboratorinius tyrimus, kurie reikalingi pacientų ištyrimui ir gydymui. Laboratorija užtikrina, kad kokybiškai ir laiku atliks užsakytus tyrimus.

Laboratorijoje dirba 2 medicinos biologai, vyr. laborantė, 8 klinikos laborantės, valytoja.

Laboratorijos specialistai nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją tobulinimosi kursuose.

Laboratorijoje dirbama su šiuolaikine įranga, atitinkančia europinius standartus.

Kad būtų užtikrinta darbo kokybė, laboratorijoje vykdoma vidaus kokybės kontrolė, laboratorija dalyvauja išorinėje tarptautinėje kokybės programoje „Labquality“.

Laboratorija turi šiuos sertifikatus:

  • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijos atestavimo pažymėjimas;
  • Išorinės tarptautinės kokybės kontrolės sertifikatas (Suomija).