Projektai

VšĮ Varėnos ligoninė vykdo projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0002 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Varėnos ligoninėje“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova sus skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų preinamumo gerinimas neįgaliesiems“.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Varėnos ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą neįgaliesiems. Įgyvendinus projektą VšĮ Varėnos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriaus įėjimas bus rekonstruotas ir pritaikytas patogiai naudotis neįgaliesiems, bei privažiuoti automobiliams. Taip pat šio skyriaus sanitariniai mazgai bus rekonstruoti ir pritaikyti neįgaliesiems.  Vienas iš senųjų ligoninės liftų bus pakeistas nauju. Ligoninėje bus įrengtos informacinės nuorodos, pritaikytos neįgaliesiems.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2018-09-30